Author Archives: triseo.vn

Lạm dụng internet dẫn đến rối loạn chức năng thần kinh

Theo nghiên cứu, lạm dụng internet có khả năng gây nghiện, những tác động này qua thời gian có thể dẫn đến biểu hiện căng thẳng như là rối loạn chức năng thần kinh. Các nhà khoa học tìm ra rằng, lạm dụng internet dẫn đến rối loạn chức năng nhận thức và các vấn […]